KOKIO DYDŽIO JŪSŲ BAUBAS?

Pasitikrinkite, ar Jūsų įsitikinimai apie autizmo spektro sutrikimą (ASS) turi pagrindo ir kokio dydžio Baubą savyje auginate.